Jdi na obsah Jdi na menu
 


Firma - jak ji chápeme

 

cartoon-puzzle_people.jpgKaždá společnost je více či méně živý organismus, který se ve svém existenčním prostředí úměrně tomu projevuje a je i tak spotřebiteli a konkurencí v okolí vnímána.

 

Z praktické zkušenosti víme, že každou společnost tvoří obecně tři základní - nosné pilíře:

  • Prvním pilířem můžeme označit skladbu a samotnou nabídku jejích služeb či produktů,
  • Druhým pilířem jsou její zdroje - tedy např. kapitál, budovy, stroje, zařízení, zásoby, cash flow, know how a další, 
  • Třetí pilíř tvoří lidé ve společnosti - tedy zaměstnanci a zdroje lidské

_____________________________

 

Z dosavadních rozborů stavu existujících společností, se obecně ukazuje, že právě třetí pilíř bývá tím nejdůležitějším. Společnost, její renomé a image totiž vždy vytvářejí konkrétní lidé, kteří jednají jejím jménem navenek, vůči svým potenciálním či existujícím zákazníkům, resp. vůči široké veřejnosti. 

Tomuto segmentu se proto věnujeme s akreditovanými odborníky v oblasti personalistiky a znalci z oblasti diagnostiky velice pečlivě.

Zkuste dnes nalézt a vychovat kvalitního člověka, zcela ztotožněného se zájmy společnosti, v níž sám pracuje...

Pokud se týká prvního a druhého bodu, ani jeden z nich nelze pominout a navrhujeme obecnou optimalizaci rozložení firemních zdrojů po důkladné analýze stávající situace přehlednými a ihned uchopitelnými modely.

 

Kontaktujte nás